fredag 6 mars 2015

Glada nyheter

I lokal media har det rapporteras om allt sämre förhållanden för Åresjöns invånare, öringarna och rödingarna. Något som inte kom som nån större överraskning för oss som gärna står utvadade och ser vad som händer med vattnet efter ett större skyfall.
Nu har det dock tagits beslut om att åtgärder ska vidtas. Åre kommun har ett nytt kommunalråd sen i höstas som också gärna svingar ett flugspö, dessutom har han god musiksmak. Det är oundvikligt att vi ibland stöter ihop på byn och växlar några ord.
Nu har han gett politiska direktiv som ska gynna fiskarnas lekbottnar, se över vandringshinder m.m hela vägen från Enan ner till Storsjön, plus biflöden. Ansökningar om bidrag görs nu.
Liknande projekt pågår i Revsundsjön, läs mer här.

Detta låter väl bra inför framtiden...
inte bara vacker älv, utan snart glad också

Inga kommentarer: